KIEDY TYNKOWAĆ ?

Prac tynkarskich nie powinno się wykonywać wcześniej niż 6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego budynku. Położenie tynków wcześniej, kiedy konstrukcja budynku jeszcze mocno pracuje, powodować będzie pękanie tynków, niezależnie od ich rodzaju.

·    Tynki wewnętrzne lepiej położyć przed ociepleniem domu z zewnątrz. Ocieplenie lepiej położyć po wyschnięciu tynków wewnętrznych, kiedy jeszcze ściany           zewnętrzne „oddychają”. Szczelne okna, ocieplenie działające jak termos, niewyschnięte tynki i brak wentylacji to prosta droga do grzybów i pleśni.

·    Prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze wnętrz min.+5°C na podłożach o resztkowej wilgotności nie przekraczającej 3%. Wilgotność podłoża powinna zbadać ekipa tynkarska. Wykonywanie prac tynkarskich w warunkach o gorszych parametrach może skutkować odpadaniem i pękaniem tynku.

·      Po wykonaniu tynku (także w trakcie okresu grzewczego) należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Szczególnie ważne jest to w początkowej fazie wysychania. Zbyt długie utrzymywanie tynku w wilgotnym środowisku może spowodować powstawanie na powierzchni węglanu wapnia (tzw. wykwitu wapiennego) warstwy przebarwień oraz plam na powierzchni, co skutkuje w późniejszym etapie utrudnieniami związanymi z pomalowaniem powierzchni. Warstwa wykwitu może tworzyć się również jako bardzo gęsta powłoka, co także uniemożliwia dalsze wysychanie. Stanowi ona niechłonną powierzchnię, co skutkuje bardzo złą przyczepnością farby.

·      Nie dopuszczalne jest również kierowanie bezpośrednio na powierzchnię tynku strumienia gorącego powietrza.

 

Ocena wykonania 

 

WAŻNE zgodnie z PN-B10110:

5.2 Powierzchnia tynku powinna być gładka o naturalnym stopniu szorstkości.
6.2.1 Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić, oglądając ją z odległości 2 m w świetle naturalnym rozproszonym.

Według „Wytycznych obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich” tynki gipsowe „nigdy nie będą miały takiej samej powierzchni jak powierzchnia zaszpachlowana”. Nie jest możliwe wykonanie tynku gładkiego o absolutnej gładzi (widzianej w świetlesmugowym), a przy tym równego i pozbawionego porów. Powierzchnie niemal czystew świetle smugowym mogą być wykonane jedynie przez wielokrotne szpachlowanie iszlifowanie.

Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać.